ผู้บริหาร

นายกิจจา เก่งการไถ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แลกเปลี่ยน
กลอนอาเซียน

คำทักทายประเทศสมาชิกอาเซียน

กู้ดมอร์นิ่งภาษากลางของอังกฤษ    ไทยทั่วทิศ สวัสดีเหมือนกันหนา

ซัวสเดเป็นของกัมพูชา                    มิงกาลาบาพม่ากล่าวเรารู้กัน

ซาลามัด ดาตังบรูไน มาเลเซีย         อย่าลืมเสียหนีห่าวสิงคโปร์นั้น

 กูมุสตาฟิลิปปินส์ทักทายกัน           อินโดฯนั้น ซาลามัด เชียง เสียงพูดจา

ซินจ่าวชาวเวียดนาม กล่าวทายทัก ลาวน่ารัก สะบายดี หรือไม่หนา

คำทักทายสิบประเทศเรียงร้อยมา        ด้วยอักษราแห่งวรรณศิลป์ถิ่นไทยแลนด์

 

 

คำขอบคุณของประเทศสมาชิกอาเซียน

ขอขอบคุณไทยแลนด์แดนสยาม    ชาวเวียดนาม กามเอินรู้ใช่ไหม

มาเลเซีย สิงคโปร์ และบรูไน               ต่างก็ใช้ ตรีมอ กาเซะ กัน

มารามิงสลามัต ฟิลิปปินส์               เจซูตินบาแด พม่านั้น

ออกุน กัมพูชาเขาว่ากัน                   อินโดฯนั้น เทอริมากาชิ ลาว ขอบใจ

 

ธงอาเซียน

ธงอาเซี่ยนโบกพลิ้วปลิวไสว              รวมน้ำใจเป็นหนึ่งเดียวร่วมสร้างสรรค์

ต้นข้าวเหลืองสิบต้นมัดรวมกัน                      ความหมายนั้นคือมิตรภาพอันยาวไกล

สีน้ำเงินสันติภาพความมั่นคง                         สีแดงส่งความก้าวหน้ากล้าหาญไว้

สีขาวบริสุทธิ์ผ่องอำไพ                                   สีเหลืองไซร้ความรุ่งเรืองดั่งเมืองทอง

 

สมจิตร  ศุภนิรันดร์

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
คำทักทายประเทศสมาชิกอาเซียน

กู้ดมอร์นิ่งภาษากลางของอังกฤษ    ไทยทั่วทิศ สวัสดีเหมือนกันหนา

ซัวสเดเป็นของกัมพูชา                    มิงกาลาบาพม่ากล่าวเรารู้กัน

ซาลามัด ดาตังบรูไน มาเลเซีย         อย่าลืมเสียหนีห่าวสิงคโปร์นั้น

 กูมุสตาฟิลิปปินส์ทักทายกัน           อินโดฯนั้น ซาลามัด เชียง เสียงพูดจา

ซินจ่าวชาวเวียดนาม กล่าวทายทัก ลาวน่ารัก สะบายดี หรือไม่หนา

คำทักทายสิบประเทศเรียงร้อยมา        ด้วยอักษราแห่งวรรณศิลป์ถิ่นไทยแลนด์

 


คำขอบคุณของประเทศสมาชิกอาเซียน

ขอขอบคุณไทยแลนด์แดนสยาม    ชาวเวียดนาม กามเอินรู้ใช่ไหม

มาเลเซีย สิงคโปร์ และบรูไน               ต่างก็ใช้ ตรีมอ กาเซะ กัน

มารามิงสลามัต ฟิลิปปินส์               เจซูตินบาแด พม่านั้น

ออกุน กัมพูชาเขาว่ากัน                   อินโดฯนั้น เทอริมากาชิ ลาว ขอบใจ

 

สมจิตร  ศุภนิรันดร์

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม

 

 

คำทักทายประเทศสมาชิกอาเซียน

กู้ดมอร์นิ่งภาษากลางของอังกฤษ    ไทยทั่วทิศ สวัสดีเหมือนกันหนา

ซัวสเดเป็นของกัมพูชา                    มิงกาลาบาพม่ากล่าวเรารู้กัน

ซาลามัด ดาตังบรูไน มาเลเซีย         อย่าลืมเสียหนีห่าวสิงคโปร์นั้น

 กูมุสตาฟิลิปปินส์ทักทายกัน           อินโดฯนั้น ซาลามัด เชียง เสียงพูดจา

ซินจ่าวชาวเวียดนาม กล่าวทายทัก ลาวน่ารัก สะบายดี หรือไม่หนา

คำทักทายสิบประเทศเรียงร้อยมา        ด้วยอักษราแห่งวรรณศิลป์ถิ่นไทยแลนด์

 

สมจิตร  ศุภนิรันดร์

โรงเรียนบ้านดอนไทรงามคำทักทายประเทศสมาชิกอาเซียน

กู้ดมอร์นิ่งภาษากลางของอังกฤษ    ไทยทั่วทิศ สวัสดีเหมือนกันหนา

ซัวสเดเป็นของกัมพูชา                    มิงกาลาบาพม่ากล่าวเรารู้กัน

ซาลามัด ดาตังบรูไน มาเลเซีย         อย่าลืมเสียหนีห่าวสิงคโปร์นั้น

 กูมุสตาฟิลิปปินส์ทักทายกัน           อินโดฯนั้น ซาลามัด เชียง เสียงพูดจา

ซินจ่าวชาวเวียดนาม กล่าวทายทัก ลาวน่ารัก สะบายดี หรือไม่หนา

คำทักทายสิบประเทศเรียงร้อยมา        ด้วยอักษราแห่งวรรณศิลป์ถิ่นไทยแลนด์

 

สมจิตร  ศุภนิรันดร์

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม

 

โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2556,10:41   อ่าน 44939 ครั้ง