ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564
ประกาศโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม  จึงกำหนดการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On-Line , On-Hand และ On-Demand ในทุกระดับชั้น ตามมติคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชุมพร
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2564,18:45   อ่าน 3914 ครั้ง