ผู้บริหาร

นายกิจจา เก่งการไถ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอาเซียน
นักเรียนนั่งเข้าแถวเตรียมความพร้อมในหอประชุม
แบ่งนักเรียนประถม-มัธยมออกไปตามฐานต่างๆ
ฐานที่ 1 - กลุ่มสาระสังคมศึกษา
คุณครูให้ความรู้นักเรียน
นักเรียนร่วมเล่นเกมส์ ชิงเงินรางวัล
ฐานของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
คุณครูให้ความรู้นักเรียน และร่วมกับตอบคำถาม
ฐานของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
นักเรียนร่วมเล่นเกมส์ ชิงเงินรางวัล
ฐานของกลุ่มสาระภาษาไทย
คุณครูให้ความรู้นักเรียน และร่วมกับตอบคำถาม ชิงเงินรางวัล
ฐานของกลุ่มสาระการงานอาชีพฯและสุขศึกษา
คุณครูให้ความรู้นักเรียน และร่วมกับตอบคำถาม ชิงเงินรางวัล
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2556,13:07   อ่าน 609 ครั้ง