ผู้บริหาร

นายกิจจา เก่งการไถ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและคณะครู ร่วมถวายพระพร
ท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
ไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ณ โรงพยาบาลศิริราช ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี
คณะครูเดินทางถึงโรงพยาบาลศิริราช ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี
ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และคณะครูร่วมถ่ายรูปพร้อมกันหน้าอาคารศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี
ผู้อำนวยการและคณะครูถ่ายรูปร่วมกันหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณะครูถ่ายรูปร่วมกันหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณะครูถ่ายรูปร่วมกันหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณะครูถ่ายรูปร่วมกันหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ผู้อำนวยการและคณะครูร่วมฟังคำอธิบายขั้นตอนการถวายพระพร
ผู้อำนวยการและคณะครูถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ โรงพยาบาลศิริราช ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี
ผู้อำนวยการและคณะครูถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ โรงพยาบาลศิริราช ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2555,17:25   อ่าน 472 ครั้ง