ผู้บริหาร

นายกิจจา เก่งการไถ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ภาพกิจกรรม

ขอขอบคุณ นายอนันต์ ฉัตรภูมิ ผู้จัดการสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร
( จำนวน 10 รูป / ดู 30 ครั้ง )
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินส้วม ระดับเขต
( จำนวน 45 รูป / ดู 175 ครั้ง )
ยินดีต้อยรับคณะศึกษาดูงาน จาก โรงเรียนวัดพวงนิมิต จ.สระแก้ว
( จำนวน 23 รูป / ดู 78 ครั้ง )
ยินดีต้อนคณะศึกษาดูงาน จาก จ.สงขลา
( จำนวน 10 รูป / ดู 46 ครั้ง )
ยินดีต้อนคณะศึกษาดูงาน จากจ.นครนายก
( จำนวน 7 รูป / ดู 47 ครั้ง )
ตลาดนัดพอเพียง ครั้งที่ 2
( จำนวน 23 รูป / ดู 176 ครั้ง )
ภาคภูมิยินดี ศักดิ์ศรีดอนไทรงาม
( จำนวน 37 รูป / ดู 222 ครั้ง )
ตลาดนัดพอเพียง
( จำนวน 60 รูป / ดู 458 ครั้ง )
เติมฝัน ปันน้ำใจ กับ BAM
( จำนวน 80 รูป / ดู 488 ครั้ง )
ภาคภูมิยินดี ศักดิ์ศรีดอนไทรงาม
( จำนวน 51 รูป / ดู 374 ครั้ง )
การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่าย
( จำนวน 52 รูป / ดู 321 ครั้ง )
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
( จำนวน 35 รูป / ดู 288 ครั้ง )