ผู้บริหาร

นายกิจจา เก่งการไถ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ภาพกิจกรรม

รายงานผลการจัดการศึกษาและรับประกาศนียบัตร 2557
( จำนวน 114 รูป / ดู 332 ครั้ง )
ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก รร.บ้านบางจาก จ.ชุมพร
( จำนวน 49 รูป / ดู 91 ครั้ง )
ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก รร.วัดสามง่าม จ.นครปฐม
( จำนวน 41 รูป / ดู 155 ครั้ง )
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา
( จำนวน 66 รูป / ดู 265 ครั้ง )
สัมนาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2558
( จำนวน 98 รูป / ดู 182 ครั้ง )
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้น ป.4-ป.6
( จำนวน 42 รูป / ดู 181 ครั้ง )
กิจกรรมค่ายสายใยสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2557
( จำนวน 42 รูป / ดู 163 ครั้ง )
โครงการกระต่ายขาเดียว
( จำนวน 24 รูป / ดู 118 ครั้ง )
คืนความสุขให้นักเรียน กีฬาต้านภัยยาเสพติด
( จำนวน 19 รูป / ดู 117 ครั้ง )
กิจกรรม วันครู
( จำนวน 37 รูป / ดู 228 ครั้ง )
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
( จำนวน 112 รูป / ดู 672 ครั้ง )
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
( จำนวน 18 รูป / ดู 129 ครั้ง )