ผู้บริหาร

นายกิจจา เก่งการไถ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ภาพกิจกรรม

เติมฝัน ปันน้ำใจ กับ BAM
( จำนวน 80 รูป / ดู 151 ครั้ง )
ภาคภูมิยินดี ศักดิ์ศรีดอนไทรงาม
( จำนวน 51 รูป / ดู 145 ครั้ง )
การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่าย
( จำนวน 52 รูป / ดู 104 ครั้ง )
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
( จำนวน 35 รูป / ดู 154 ครั้ง )
การแข่งขันกีฬาภายใน
( จำนวน 48 รูป / ดู 348 ครั้ง )
กิจกรรมปล่อยปลาและพัฒนาโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
( จำนวน 20 รูป / ดู 161 ครั้ง )
ASEAN DAY
( จำนวน 32 รูป / ดู 179 ครั้ง )
โครงการธรรมะในพระพุทธศาสนา
( จำนวน 18 รูป / ดู 80 ครั้ง )
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
( จำนวน 26 รูป / ดู 159 ครั้ง )
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
( จำนวน 17 รูป / ดู 110 ครั้ง )
ท่านผู้อำนวยการและคณะครู รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
( จำนวน 17 รูป / ดู 125 ครั้ง )
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
( จำนวน 60 รูป / ดู 307 ครั้ง )