ผู้บริหาร

นายกิจจา เก่งการไถ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
ภาพกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ จ.ระนอง
( จำนวน 68 รูป / ดู 172 ครั้ง )
รายงานผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
( จำนวน 158 รูป / ดู 305 ครั้ง )
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
( จำนวน 94 รูป / ดู 175 ครั้ง )
สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1
( จำนวน 23 รูป / ดู 97 ครั้ง )
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
( จำนวน 83 รูป / ดู 191 ครั้ง )
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะอาจารย์และนักศึกษา ม.ทักษิณ
( จำนวน 62 รูป / ดู 169 ครั้ง )
กิจกรรมอบรมปฏิบัติการ การถอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
( จำนวน 70 รูป / ดู 179 ครั้ง )
ผู้บริหารและคณะครูไปศึกษาดูงานที่ จ.ราชบุรี
( จำนวน 74 รูป / ดู 157 ครั้ง )
โครงการสายใยสัมพันธ์ ระดับปฐมวัย
( จำนวน 50 รูป / ดู 144 ครั้ง )
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
( จำนวน 89 รูป / ดู 195 ครั้ง )
ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี
( จำนวน 133 รูป / ดู 648 ครั้ง )
วันครู 2559
( จำนวน 75 รูป / ดู 407 ครั้ง )