ผู้บริหาร

นายกิจจา เก่งการไถ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
ภาพกิจกรรม

การประชุมพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข
( จำนวน 80 รูป / ดู 27 ครั้ง )
ยินดีต้อนรับผู้บริหารจากเครือเจริญโภคภัณฑ์และคณะ
( จำนวน 48 รูป / ดู 13 ครั้ง )
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน สาธิตการเรียนการสอนตามแนวโรงเรียนประชารัฐ ให้ท่านนายกรัฐมนตรีชม
( จำนวน 119 รูป / ดู 132 ครั้ง )
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม ร่วมถวายพระพร
( จำนวน 24 รูป / ดู 34 ครั้ง )
การประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
( จำนวน 146 รูป / ดู 85 ครั้ง )
บริษัทเนสเล่ร่วมจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียน
( จำนวน 30 รูป / ดู 22 ครั้ง )
คณะกรรมการนิเทศติดตามสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
( จำนวน 34 รูป / ดู 20 ครั้ง )
เลือกตั้งนายกสภานักเรียน
( จำนวน 50 รูป / ดู 43 ครั้ง )
กิจกรรมไหว้ครู 2559
( จำนวน 65 รูป / ดู 69 ครั้ง )
กิจกรรมส่งมอบสมุดแปลนชีวิต
( จำนวน 64 รูป / ดู 61 ครั้ง )
ร.ร.บ้านดอนไทรงาม ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมศพ คุณใกล้ เกตุแก้ว
( จำนวน 19 รูป / ดู 41 ครั้ง )
ทีมงานและคณะผู้แทนจากสพฐ. มาถ่ายทำรายการเสียงแห่งอนาคต
( จำนวน 19 รูป / ดู 38 ครั้ง )