ผู้บริหาร

นายกิจจา เก่งการไถ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ภาพกิจกรรม

การสอบชิงทุนการศึกษา เข้าเรียนม.1
( จำนวน 20 รูป / ดู 50 ครั้ง )
พิธีรับประกาศนียบัตรและรายงานผลการศึกษา 2556
( จำนวน 24 รูป / ดู 126 ครั้ง )
การสัมนาเชิงปฏิบัติการ สร้างความเข้มแข็งของโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา
( จำนวน 108 รูป / ดู 228 ครั้ง )
ประเมินโครงการ Read Thailand ระดับประเทศ
( จำนวน 54 รูป / ดู 116 ครั้ง )
ประเมิน โครงการ Read thailand
( จำนวน 60 รูป / ดู 144 ครั้ง )
ประเมินคุณธรรมนำวิชาการ โรงเรียนในฝัน
( จำนวน 33 รูป / ดู 81 ครั้ง )
ออกกำลังกายทุกวันสร้างสรรค์สุข โดย สมาคมกีฬาจังหวัดชุมพร
( จำนวน 20 รูป / ดู 54 ครั้ง )
โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายในสถาบันศึกษา
( จำนวน 10 รูป / ดู 35 ครั้ง )
กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
( จำนวน 34 รูป / ดู 119 ครั้ง )
ศึกษาดูงาน จ.สุราษฎร์ธานี
( จำนวน 45 รูป / ดู 226 ครั้ง )
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านดอนไทรงา
( จำนวน 149 รูป / ดู 806 ครั้ง )
กิจกรรมเดินทางไกลไม่แรมคืนของลูกเสือสำรอง
( จำนวน 123 รูป / ดู 656 ครั้ง )
โครงการสายใยสัมพันธ์
( จำนวน 34 รูป / ดู 84 ครั้ง )
ท่านอยู่เราอุ่นใจ...ท่านจากไปเราคิดถึง
( จำนวน 39 รูป / ดู 129 ครั้ง )
กิจกรรม ตลาดนัดพอเพียง
( จำนวน 21 รูป / ดู 207 ครั้ง )
ผอ.แสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลในวันครู
( จำนวน 15 รูป / ดู 123 ครั้ง )