ผู้บริหาร

นายกิจจา เก่งการไถ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ภาพกิจกรรม

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา
( จำนวน 113 รูป / ดู 544 ครั้ง )
มอบเกียรติบัตร เข็มหนุมานอวอร์ด ลูกเสือและผู้กำกับ ที่เข้าร่วมชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ
( จำนวน 29 รูป / ดู 146 ครั้ง )
แสดงความยินดีบกับคณะครูและนักเรียนชั้น ป. 3
( จำนวน 9 รูป / ดู 60 ครั้ง )
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างหลักสูตรเสริมการเรียนรู้กับสื่อทรูปลูกปัญญา
( จำนวน 34 รูป / ดู 119 ครั้ง )
รายงานผลการจัดการศึกษาและรับประกาศนียบัตร 2557
( จำนวน 114 รูป / ดู 681 ครั้ง )
ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก รร.บ้านบางจาก จ.ชุมพร
( จำนวน 49 รูป / ดู 257 ครั้ง )
ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก รร.วัดสามง่าม จ.นครปฐม
( จำนวน 41 รูป / ดู 238 ครั้ง )
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา
( จำนวน 66 รูป / ดู 413 ครั้ง )
สัมนาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2558
( จำนวน 98 รูป / ดู 284 ครั้ง )
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้น ป.4-ป.6
( จำนวน 42 รูป / ดู 250 ครั้ง )
กิจกรรมค่ายสายใยสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2557
( จำนวน 42 รูป / ดู 240 ครั้ง )
โครงการกระต่ายขาเดียว
( จำนวน 24 รูป / ดู 170 ครั้ง )