ผู้บริหาร

นายกิจจา เก่งการไถ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
ภาพกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
( จำนวน 17 รูป / ดู 14 ครั้ง )
18 พ.ค. 2559 ร.ร.บ้านดอนไทรงาม ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพนายชม (ตุด) สุขแจ่ม
( จำนวน 8 รูป / ดู 16 ครั้ง )
ร.ร.บ้านดอนไทรงาม ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลศพนางถวิล ทิพย์พิมล
( จำนวน 9 รูป / ดู 14 ครั้ง )
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ จ.ระนอง
( จำนวน 68 รูป / ดู 301 ครั้ง )
รายงานผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
( จำนวน 158 รูป / ดู 460 ครั้ง )
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
( จำนวน 94 รูป / ดู 234 ครั้ง )
สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1
( จำนวน 23 รูป / ดู 130 ครั้ง )
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
( จำนวน 83 รูป / ดู 256 ครั้ง )
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะอาจารย์และนักศึกษา ม.ทักษิณ
( จำนวน 62 รูป / ดู 243 ครั้ง )
กิจกรรมอบรมปฏิบัติการ การถอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
( จำนวน 70 รูป / ดู 234 ครั้ง )
ผู้บริหารและคณะครูไปศึกษาดูงานที่ จ.ราชบุรี
( จำนวน 74 รูป / ดู 199 ครั้ง )
โครงการสายใยสัมพันธ์ ระดับปฐมวัย
( จำนวน 50 รูป / ดู 173 ครั้ง )