ผู้บริหาร

นายกิจจา เก่งการไถ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ภาพกิจกรรม

สัมนาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2558
( จำนวน 98 รูป / ดู 79 ครั้ง )
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้น ป.4-ป.6
( จำนวน 42 รูป / ดู 35 ครั้ง )
กิจกรรมค่ายสายใยสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2557
( จำนวน 42 รูป / ดู 105 ครั้ง )
โครงการกระต่ายขาเดียว
( จำนวน 24 รูป / ดู 71 ครั้ง )
คืนความสุขให้นักเรียน กีฬาต้านภัยยาเสพติด
( จำนวน 19 รูป / ดู 68 ครั้ง )
กิจกรรม วันครู
( จำนวน 37 รูป / ดู 171 ครั้ง )
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
( จำนวน 112 รูป / ดู 541 ครั้ง )
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
( จำนวน 18 รูป / ดู 91 ครั้ง )
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่
( จำนวน 189 รูป / ดู 932 ครั้ง )
กิจกรรมเดินทางไกลไม่แรมคืนของลูกเสือสำรอง
( จำนวน 111 รูป / ดู 205 ครั้ง )
กิจกรรมวันคริตมาส 2557
( จำนวน 43 รูป / ดู 125 ครั้ง )
ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่นักเรียน
( จำนวน 15 รูป / ดู 100 ครั้ง )