ผู้บริหาร

นายกิจจา เก่งการไถ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตร เข็มหนุมานอวอร์ด ลูกเสือและผู้กำกับ ที่เข้าร่วมชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ
( จำนวน 29 รูป / ดู 72 ครั้ง )
แสดงความยินดีบกับคณะครูและนักเรียนชั้น ป. 3
( จำนวน 9 รูป / ดู 33 ครั้ง )
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างหลักสูตรเสริมการเรียนรู้กับสื่อทรูปลูกปัญญา
( จำนวน 34 รูป / ดู 53 ครั้ง )
รายงานผลการจัดการศึกษาและรับประกาศนียบัตร 2557
( จำนวน 114 รูป / ดู 641 ครั้ง )
ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก รร.บ้านบางจาก จ.ชุมพร
( จำนวน 49 รูป / ดู 222 ครั้ง )
ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก รร.วัดสามง่าม จ.นครปฐม
( จำนวน 41 รูป / ดู 207 ครั้ง )
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา
( จำนวน 66 รูป / ดู 377 ครั้ง )
สัมนาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2558
( จำนวน 98 รูป / ดู 270 ครั้ง )
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้น ป.4-ป.6
( จำนวน 42 รูป / ดู 240 ครั้ง )
กิจกรรมค่ายสายใยสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2557
( จำนวน 42 รูป / ดู 220 ครั้ง )
โครงการกระต่ายขาเดียว
( จำนวน 24 รูป / ดู 164 ครั้ง )
คืนความสุขให้นักเรียน กีฬาต้านภัยยาเสพติด
( จำนวน 19 รูป / ดู 155 ครั้ง )