ผู้บริหาร

นายกิจจา เก่งการไถ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ภาพกิจกรรม

ท่านผู้อำนวยการและคณะครู รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
( จำนวน 17 รูป / ดู 31 ครั้ง )
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
( จำนวน 60 รูป / ดู 131 ครั้ง )
มอบป้ายให้แก่คณะกรรมการสภานักเรียน
( จำนวน 16 รูป / ดู 44 ครั้ง )
สำนักงาน กศน. จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
( จำนวน 53 รูป / ดู 131 ครั้ง )
โครงการพลังงานสัญจร โดยบริษัท ปตท.
( จำนวน 50 รูป / ดู 109 ครั้ง )
งานเลี้ยงยินดีต้อนรับคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา
( จำนวน 80 รูป / ดู 168 ครั้ง )
คุณครูที่ได้เลื่อนวิทยะฐานะ คศ.3 มอบของที่ระลึกเพื่อขอบคุณคณะครูทุกท่าน
( จำนวน 18 รูป / ดู 46 ครั้ง )
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
( จำนวน 20 รูป / ดู 60 ครั้ง )
กิจกรรมวันสุนทรภู่
( จำนวน 32 รูป / ดู 94 ครั้ง )
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
( จำนวน 36 รูป / ดู 49 ครั้ง )
ขอขอบคุณ คณะ อสม. หมู่ที่ 6 ต.บางหมาก ที่มาฉีดพ่นยากำจัดยุงลายบริเวณรอบๆโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
( จำนวน 24 รูป / ดู 46 ครั้ง )
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายวิทยาศาสตร์พัฒนาการคิด"
( จำนวน 59 รูป / ดู 136 ครั้ง )