ผู้บริหาร

นายกิจจา เก่งการไถ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ภาพกิจกรรม

วันภาษาไทยแห่งชาติ
( จำนวน 127 รูป / ดู 224 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
( จำนวน 57 รูป / ดู 122 ครั้ง )
คณะครูนำนักเรีนเข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมตลาดนัดวิชาการ สานฝันสู่อาเซียน ระดับเครื่อข่าย
( จำนวน 15 รูป / ดู 42 ครั้ง )
คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการในวันภาษาไทยแห่งชาติ
( จำนวน 4 รูป / ดู 23 ครั้ง )
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม ได้มอบของขวัญให้กับมัคคุเทศก์โรงเรียน
( จำนวน 11 รูป / ดู 46 ครั้ง )
9 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม แบ่งสีนักเรียนและครู
( จำนวน 17 รูป / ดู 109 ครั้ง )
ประเมินร.ร.ต้นแบบทรูปลูกปัญญา 2558
( จำนวน 28 รูป / ดู 98 ครั้ง )
รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี
( จำนวน 9 รูป / ดู 51 ครั้ง )
ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง จ. นครราชสีมา
( จำนวน 27 รูป / ดู 80 ครั้ง )
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2558
( จำนวน 25 รูป / ดู 75 ครั้ง )
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2558
( จำนวน 15 รูป / ดู 93 ครั้ง )
โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านภาษีอากรสำหรับเยาวชน
( จำนวน 35 รูป / ดู 78 ครั้ง )