ผู้บริหาร

นายกิจจา เก่งการไถ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ภาพกิจกรรม

รายงานผลการจัดการศึกษาและรับประกาศนียบัตร 2557
( จำนวน 114 รูป / ดู 573 ครั้ง )
ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก รร.บ้านบางจาก จ.ชุมพร
( จำนวน 49 รูป / ดู 148 ครั้ง )
ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก รร.วัดสามง่าม จ.นครปฐม
( จำนวน 41 รูป / ดู 181 ครั้ง )
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา
( จำนวน 66 รูป / ดู 313 ครั้ง )
สัมนาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2558
( จำนวน 98 รูป / ดู 223 ครั้ง )
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้น ป.4-ป.6
( จำนวน 42 รูป / ดู 211 ครั้ง )
กิจกรรมค่ายสายใยสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2557
( จำนวน 42 รูป / ดู 186 ครั้ง )
โครงการกระต่ายขาเดียว
( จำนวน 24 รูป / ดู 139 ครั้ง )
คืนความสุขให้นักเรียน กีฬาต้านภัยยาเสพติด
( จำนวน 19 รูป / ดู 136 ครั้ง )
กิจกรรม วันครู
( จำนวน 37 รูป / ดู 257 ครั้ง )
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
( จำนวน 112 รูป / ดู 739 ครั้ง )
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
( จำนวน 18 รูป / ดู 156 ครั้ง )