ผู้บริหาร

นายกิจจา เก่งการไถ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ภาพกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
( จำนวน 17 รูป / ดู 32 ครั้ง )
ท่านผู้อำนวยการและคณะครู รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
( จำนวน 17 รูป / ดู 50 ครั้ง )
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
( จำนวน 60 รูป / ดู 157 ครั้ง )
มอบป้ายให้แก่คณะกรรมการสภานักเรียน
( จำนวน 16 รูป / ดู 65 ครั้ง )
สำนักงาน กศน. จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
( จำนวน 53 รูป / ดู 164 ครั้ง )
โครงการพลังงานสัญจร โดยบริษัท ปตท.
( จำนวน 50 รูป / ดู 139 ครั้ง )
งานเลี้ยงยินดีต้อนรับคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา
( จำนวน 80 รูป / ดู 221 ครั้ง )
คุณครูที่ได้เลื่อนวิทยะฐานะ คศ.3 มอบของที่ระลึกเพื่อขอบคุณคณะครูทุกท่าน
( จำนวน 18 รูป / ดู 72 ครั้ง )
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
( จำนวน 20 รูป / ดู 75 ครั้ง )
กิจกรรมวันสุนทรภู่
( จำนวน 32 รูป / ดู 112 ครั้ง )
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
( จำนวน 36 รูป / ดู 67 ครั้ง )
ขอขอบคุณ คณะ อสม. หมู่ที่ 6 ต.บางหมาก ที่มาฉีดพ่นยากำจัดยุงลายบริเวณรอบๆโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
( จำนวน 24 รูป / ดู 57 ครั้ง )