ผู้บริหาร

นายกิจจา เก่งการไถ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
ภาพกิจกรรม

ค่ายเยาวชน คนดีของแผ่นดิน
( จำนวน 50 รูป / ดู 159 ครั้ง )
คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
( จำนวน 18 รูป / ดู 70 ครั้ง )
ผ.อ มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่ครูและนักเรียน
( จำนวน 38 รูป / ดู 75 ครั้ง )
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก จ.นครศรีธรรมราช
( จำนวน 27 รูป / ดู 30 ครั้ง )
กิจกรรม วันวิทยาศาตร์แห่งชาติ
( จำนวน 49 รูป / ดู 93 ครั้ง )
การประกวด Best Practice โรงเรียนในฝัน
( จำนวน 62 รูป / ดู 279 ครั้ง )
วันภาษาไทยแห่งชาติ
( จำนวน 127 รูป / ดู 607 ครั้ง )
ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
( จำนวน 57 รูป / ดู 310 ครั้ง )
คณะครูนำนักเรีนเข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมตลาดนัดวิชาการ สานฝันสู่อาเซียน ระดับเครื่อข่าย
( จำนวน 15 รูป / ดู 105 ครั้ง )
คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการในวันภาษาไทยแห่งชาติ
( จำนวน 4 รูป / ดู 44 ครั้ง )
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม ได้มอบของขวัญให้กับมัคคุเทศก์โรงเรียน
( จำนวน 11 รูป / ดู 82 ครั้ง )
9 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม แบ่งสีนักเรียนและครู
( จำนวน 17 รูป / ดู 195 ครั้ง )