ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายกิจจา เก่งการไถ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
ลิ้งค์น่าสนใจ
ภาพกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก รร.บ้านทุ่งเรี้ยและ รร.วัดดอนยาง
( จำนวน 35 รูป / ดู 157 ครั้ง )
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 120 รูป / ดู 382 ครั้ง )
มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ผ่านการประเมินการอ่านบัญชีคำพื้นฐาน
( จำนวน 29 รูป / ดู 124 ครั้ง )
มอบเกียรติบัตรการสอบธรรมศึกษา ปี 2558
( จำนวน 33 รูป / ดู 109 ครั้ง )
กิจกรรม ปั่น ปลูก ปล่อย เพื่อแม่ของแผ่นดิน
( จำนวน 75 รูป / ดู 279 ครั้ง )
วันภาษาไทย+วันสุนทรภู่
( จำนวน 91 รูป / ดู 293 ครั้ง )
การแข่งขันฟุตบอลดาราการกุศล
( จำนวน 87 รูป / ดู 376 ครั้ง )
15 ก.ค. 59 ร.ร.บ้านดอนไทรงาม จัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน จำนวน 9 วัด
( จำนวน 68 รูป / ดู 348 ครั้ง )
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
( จำนวน 27 รูป / ดู 184 ครั้ง )
วันสถาปนาลูกเสือ
( จำนวน 20 รูป / ดู 195 ครั้ง )
พิธีมอบเครื่องหมายคณะกรรมการนักเรียนและสารวัตรนักเรียน
( จำนวน 20 รูป / ดู 157 ครั้ง )
การประชุมพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข
( จำนวน 80 รูป / ดู 343 ครั้ง )