ผู้บริหาร

นายกิจจา เก่งการไถ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ภาพกิจกรรม

กิจกรรม วันครู
( จำนวน 37 รูป / ดู 54 ครั้ง )
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
( จำนวน 112 รูป / ดู 397 ครั้ง )
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
( จำนวน 18 รูป / ดู 62 ครั้ง )
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่
( จำนวน 189 รูป / ดู 671 ครั้ง )
กิจกรรมเดินทางไกลไม่แรมคืนของลูกเสือสำรอง
( จำนวน 111 รูป / ดู 133 ครั้ง )
กิจกรรมวันคริตมาส 2557
( จำนวน 43 รูป / ดู 96 ครั้ง )
ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่นักเรียน
( จำนวน 15 รูป / ดู 74 ครั้ง )
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 จ.นครราชสีมา
( จำนวน 35 รูป / ดู 165 ครั้ง )
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนบ้านบางแฟบ
( จำนวน 64 รูป / ดู 201 ครั้ง )
ผู้อำนวยการและคณะครู โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม ศึกษาดูงานที่โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง จ.ราชบุรี
( จำนวน 81 รูป / ดู 199 ครั้ง )
ขอขอบคุณ นายอนันต์ ฉัตรภูมิ ผู้จัดการสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร
( จำนวน 10 รูป / ดู 83 ครั้ง )
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินส้วม ระดับเขต
( จำนวน 45 รูป / ดู 288 ครั้ง )