ผู้บริหาร

นายกิจจา เก่งการไถ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ภาพกิจกรรม

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 จ.นครราชสีมา
( จำนวน 35 รูป / ดู 18 ครั้ง )
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนบ้านบางแฟบ
( จำนวน 64 รูป / ดู 15 ครั้ง )
ผู้อำนวยการและคณะครู โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม ศึกษาดูงานที่โรงเรียนอนุบาลสวผึ้ง จ.ราชบุรี
( จำนวน 81 รูป / ดู 14 ครั้ง )
ขอขอบคุณ นายอนันต์ ฉัตรภูมิ ผู้จัดการสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร
( จำนวน 10 รูป / ดู 37 ครั้ง )
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินส้วม ระดับเขต
( จำนวน 45 รูป / ดู 191 ครั้ง )
ยินดีต้อยรับคณะศึกษาดูงาน จาก โรงเรียนวัดพวงนิมิต จ.สระแก้ว
( จำนวน 23 รูป / ดู 81 ครั้ง )
ยินดีต้อนคณะศึกษาดูงาน จาก จ.สงขลา
( จำนวน 10 รูป / ดู 50 ครั้ง )
ยินดีต้อนคณะศึกษาดูงาน จากจ.นครนายก
( จำนวน 7 รูป / ดู 49 ครั้ง )
ตลาดนัดพอเพียง ครั้งที่ 2
( จำนวน 23 รูป / ดู 179 ครั้ง )
ภาคภูมิยินดี ศักดิ์ศรีดอนไทรงาม
( จำนวน 37 รูป / ดู 225 ครั้ง )
ตลาดนัดพอเพียง
( จำนวน 60 รูป / ดู 465 ครั้ง )
เติมฝัน ปันน้ำใจ กับ BAM
( จำนวน 80 รูป / ดู 494 ครั้ง )