ผู้บริหาร

นายกิจจา เก่งการไถ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
ลิ้งค์น่าสนใจ
ภาพกิจกรรม

15 ก.ค. 59 ร.ร.บ้านดอนไทรงาม จัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน จำนวน 9 วัด
( จำนวน 68 รูป / ดู 75 ครั้ง )
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
( จำนวน 27 รูป / ดู 35 ครั้ง )
วันสถาปนาลูกเสือ
( จำนวน 20 รูป / ดู 56 ครั้ง )
พิธีมอบเครื่องหมายคณะกรรมการนักเรียนและสารวัตรนักเรียน
( จำนวน 20 รูป / ดู 37 ครั้ง )
การประชุมพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข
( จำนวน 80 รูป / ดู 108 ครั้ง )
ยินดีต้อนรับผู้บริหารจากเครือเจริญโภคภัณฑ์และคณะ
( จำนวน 48 รูป / ดู 49 ครั้ง )
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน สาธิตการเรียนการสอนตามแนวโรงเรียนประชารัฐ ให้ท่านนายกรัฐมนตรีชม
( จำนวน 119 รูป / ดู 354 ครั้ง )
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม ร่วมถวายพระพร
( จำนวน 24 รูป / ดู 64 ครั้ง )
การประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
( จำนวน 146 รูป / ดู 224 ครั้ง )
บริษัทเนสเล่ร่วมจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียน
( จำนวน 30 รูป / ดู 56 ครั้ง )
คณะกรรมการนิเทศติดตามสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
( จำนวน 34 รูป / ดู 41 ครั้ง )
เลือกตั้งนายกสภานักเรียน
( จำนวน 50 รูป / ดู 76 ครั้ง )