ผู้บริหาร

นายกิจจา เก่งการไถ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
ภาพกิจกรรม

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี
( จำนวน 133 รูป / ดู 118 ครั้ง )
วันครู 2559
( จำนวน 75 รูป / ดู 47 ครั้ง )
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่
( จำนวน 165 รูป / ดู 481 ครั้ง )
นักบัญชีตัวน้อย
( จำนวน 69 รูป / ดู 260 ครั้ง )
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดสงขลา
( จำนวน 68 รูป / ดู 361 ครั้ง )
กิจกรรมเดินทางไกลไม่แรมคืนของลูกเสือสำรอง
( จำนวน 185 รูป / ดู 370 ครั้ง )
วันคริสต์มาส
( จำนวน 87 รูป / ดู 370 ครั้ง )
พิธีถวายพระพร และ Bike For Dad
( จำนวน 69 รูป / ดู 342 ครั้ง )
มหกรรมการละเล่นเกมและกีฬาพื้นบ้าน
( จำนวน 55 รูป / ดู 207 ครั้ง )
พิธีมอบธงลูกเสือต้านยาเสพติดและแสดงความยินดีกับครูสุจินต์ อินทมะโน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น
( จำนวน 17 รูป / ดู 131 ครั้ง )
กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ
( จำนวน 35 รูป / ดู 179 ครั้ง )
การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
( จำนวน 140 รูป / ดู 543 ครั้ง )