ผู้บริหาร

นายกิจจา เก่งการไถ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ภาพกิจกรรม

ตลาดนัดพอเพียง
( จำนวน 60 รูป / ดู 205 ครั้ง )
เติมฝัน ปันน้ำใจ กับ BAM
( จำนวน 80 รูป / ดู 245 ครั้ง )
ภาคภูมิยินดี ศักดิ์ศรีดอนไทรงาม
( จำนวน 51 รูป / ดู 203 ครั้ง )
การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่าย
( จำนวน 52 รูป / ดู 170 ครั้ง )
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
( จำนวน 35 รูป / ดู 181 ครั้ง )
การแข่งขันกีฬาภายใน
( จำนวน 48 รูป / ดู 419 ครั้ง )
กิจกรรมปล่อยปลาและพัฒนาโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
( จำนวน 20 รูป / ดู 203 ครั้ง )
ASEAN DAY
( จำนวน 32 รูป / ดู 223 ครั้ง )
โครงการธรรมะในพระพุทธศาสนา
( จำนวน 18 รูป / ดู 110 ครั้ง )
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
( จำนวน 26 รูป / ดู 187 ครั้ง )
การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
( จำนวน 17 รูป / ดู 159 ครั้ง )
ท่านผู้อำนวยการและคณะครู รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
( จำนวน 17 รูป / ดู 145 ครั้ง )