ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายกิจจา เก่งการไถ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
ลิ้งค์น่าสนใจ
ภาพกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก รร.บ้านทุ่งเรี้ยและ รร.วัดดอนยาง
( จำนวน 35 รูป / ดู 107 ครั้ง )
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 120 รูป / ดู 216 ครั้ง )
มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ผ่านการประเมินการอ่านบัญชีคำพื้นฐาน
( จำนวน 29 รูป / ดู 71 ครั้ง )
มอบเกียรติบัตรการสอบธรรมศึกษา ปี 2558
( จำนวน 33 รูป / ดู 76 ครั้ง )
กิจกรรม ปั่น ปลูก ปล่อย เพื่อแม่ของแผ่นดิน
( จำนวน 75 รูป / ดู 194 ครั้ง )
วันภาษาไทย+วันสุนทรภู่
( จำนวน 91 รูป / ดู 173 ครั้ง )
การแข่งขันฟุตบอลดาราการกุศล
( จำนวน 87 รูป / ดู 302 ครั้ง )
15 ก.ค. 59 ร.ร.บ้านดอนไทรงาม จัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน จำนวน 9 วัด
( จำนวน 68 รูป / ดู 273 ครั้ง )
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม เครือข่ายโรงเรียนสุจริต
( จำนวน 27 รูป / ดู 149 ครั้ง )
วันสถาปนาลูกเสือ
( จำนวน 20 รูป / ดู 153 ครั้ง )
พิธีมอบเครื่องหมายคณะกรรมการนักเรียนและสารวัตรนักเรียน
( จำนวน 20 รูป / ดู 118 ครั้ง )
การประชุมพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข
( จำนวน 80 รูป / ดู 259 ครั้ง )