ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางสาวสมทรัพย์ พันธุวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
ลิ้งค์น่าสนใจ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มการขอแลกเปลี่ยนเวรยาม Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 1152
แบบฟอร์มการบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 236
แบบฟอร์มใบลา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.19 KB 208
แบบฟอร์มการขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 274
แบบฟอร์มรายงานการอบรม/สัมนา Word Document ขนาดไฟล์ 329 KB 231
แบบบันทึกการนิเทศงาน Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 178
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 183
แบบฟอร์มเตรียมการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 181
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 1789
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 1871
โลโก้ต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 2.02 MB 273
แบบบันทึกการใช้สื่อทรูปลูกปัญญา รายคน Word Document ขนาดไฟล์ 94.5 KB 216
แบบบันทึกการใช้สื่อทรูปลูกปัญญา รายห้อง Word Document ขนาดไฟล์ 94.5 KB 172
ตารางการตรวจเช็คอุปกรณ์ทรูปลูกปัญญา Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 173
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 60
การทดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2557 101