ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางสาวสมทรัพย์ พันธุวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
ลิ้งค์น่าสนใจ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มการขอแลกเปลี่ยนเวรยาม Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 1161
แบบฟอร์มการบันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 240
แบบฟอร์มใบลา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.19 KB 212
แบบฟอร์มการขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 279
แบบฟอร์มรายงานการอบรม/สัมนา Word Document ขนาดไฟล์ 329 KB 238
แบบบันทึกการนิเทศงาน Word Document ขนาดไฟล์ 74.5 KB 181
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 61.5 KB 192
แบบฟอร์มเตรียมการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 186
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 1794
แบบฟอร์มเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 1876
โลโก้ต่างๆ Word Document ขนาดไฟล์ 2.02 MB 284
แบบบันทึกการใช้สื่อทรูปลูกปัญญา รายคน Word Document ขนาดไฟล์ 94.5 KB 223
แบบบันทึกการใช้สื่อทรูปลูกปัญญา รายห้อง Word Document ขนาดไฟล์ 94.5 KB 179
ตารางการตรวจเช็คอุปกรณ์ทรูปลูกปัญญา Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 181
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 65
การทดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2557 106